Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Viktig information för Jakt SM 2022


Klädsel

Godkänd tävlingsklädsel är obligatorisk! Ska följa SBF:s regler.

Regelboken 20.3.2

 

Namn/Nr-lapp ska bäras väl synligt!

Deltagare som inte önskar att bära aktuell arrangörs sponsorlogga, medges friköp från sponsorlogga för 500 kronor. Betalas innan tävlingsstart.

Regelboken 35.1.71

 

Inga smörjmedel på pilarna!

För att förhindra onödig genomskjutning på buttarna (mest longlife) tillåts inte att silikon (eller dylikt) används på pilarna, vare sig på uppvärmning eller tävling.

 

Klasser

I Jakt SM Junior tävlar klass 13 & 16.

I Jakt SM Senior tävlar klasserna Elit, 50 & 60.

  

Skjutavstånd

Se SBF Regelbok 35.1.2.1.

 

Antal mål

Ordinarie klasser skjuter 2 x 30 mål, omärkta, under de två tävlingsdagarna.

Se SBF Regelbok 35.1.11.

Tapeter

Då utbudet av de vanliga Jakttapeterna blir färre för varje år, har vi ersatt med andra tavlor, som är möjliga att köpa via Bågar&Pilar eller direkt hos grossisten.

Vi kommer använda de som finns att köpa av de vanliga, se www.bagaropilar.com, samt de som anges som "FITA-ringade" hos www.skyttetjanst.se.
Dock visade det sig att alla var inte ringade på korrekt vis. Därför vi tvingas att komplettera med egna ringar (i rätt storlekar).
Det valet har vi gjort för att vi ska få tillräcklig variation på målen.

Alla måltavlor kommer finnas på uppvärmningsbuttarna, grupperade efter hjärtringsstorlek (7,5, 15, 22,5 resp 30 cm).

Alla tapeter finns publicerade på Stallarholmens facebook i albumet "Jakt SM 2022" (ca två veckor innan tävlingen).

 

Materialkontroll

Den som vill ha sin utrustning kontrollerad kan vända sig till TO.
Stickprovskontroll kommer att ske under tävlingarna.

 

Rotation

Består patrull av blandade skjutstilar och åldersklasser skall rotation ske bland skyttar som skjuter från röd respektive blå påle även på mål med skilda avstånd för de olika skjutstilarna.

 

Patrullchef

Denne är skyldig att tillse, att säkerhets- och tävlingsbestämmelser följs inom patrullen vid skjutning, protokollföring och förflyttning.
Samtliga skyttar har samma skyldighet att kontrollera sina medtävlande med avseende på tävlingsbestämmelsernas efterlevnad.

Se SBF Regelbok 35.1.6.8.

 

Uppdrag får endast ske mot butt!

Skyttarna får inte motta eller ge hjälp med avståndsbedömning eller lägesangivelse för skjuten pil vare sig inom patrullen eller från utomstående.

 

4min-timer-350 

Tidsbegränsning 3 minuter

Se SBF Regelbok 35.1.6.11.

Domare som observerar att skytt överskridit tidsbegränsningen 3 minuter skall varna skytten och göra anteckning i dennes skjutprotokoll med angivande av tiden för varningen.

Vid den andra och alla följande varningar skall poäng för aktuellt mål strykas ur skyttens skjutprotokoll.

 

Pils värde

Poäng Jakt

Se SBF Regelbok 35.1.2.3.

Den tävlande skall hänskjuta frågor om värdet av en pil i tavlan innan pilarna är dragna till de andra tävlande i gruppen. Skytten deltar i röstning om egen pil. Majoriteten av gruppen avgör pilens värde. Om delade meningar råder (50/50) om pilens värde skall den ges det högre värdet.

 

Vid lika poäng - individuellt och lag

  1. Största antalet 20-poängare
  2. Största antalet 15-poängare första pil
  3. Om fortfarande lika, förklaras skyttarna lika

Se SBF Regelbok 35.1.8.9

Inte seedade patruller på söndagen, på Jakt-SM samma patruller både dag 1 och 2 (liksom på 3D)

 

Lagskjutning

För lagskjutning gäller separata lag för respektive SM, Juniorer (klass 13 & 16) och Seniorer (klass Elit, 50 & 60)

För SM i Jakt gäller onominerade klubblag om tre skyttar inom samma skjutstil, avstånd och oavsett åldersklass, se Skjutavstånd.

Se SBF Regelbok 35.1.1.1 samt 4.1.7.1.

 

No smoking 

Rökning förbjudet på hela skjutområdet!

 

A2-1 A34-1A19-7

Ta det MYCKET försiktigt när Ni åker genom Stallarholmen!

Uppdaterad: 11 AUG 2022 16:37 Skribent: Webmaster

Epost:
This is a mailto link

 

Facebook Evenemang