Hoppa till sidans innehåll

Viktig information för Jakt SM 2016


Klädsel

Klubbtröja är obligatorisk! Liksom att övrig klädsel följer SBF:s regler.

 

Namn/Nr-lapp ska bäras väl synligt!

Deltagare som inte önskar att bära aktuell arrangörs sponsorlogga, medges friköp från sponsorlogga för 500 kronor. Betalas innan tävlingsstart.

 

Inga smörjmedel på pilarna!

För att förhindra onödig genomskjutning på buttarna (mest longlife) tillåts inte att silikon (eller dylikt) används på pilarna, vare sig på uppvärmning eller tävling.

 

Klasser

I Jakt SM Junior tävlar klass 13 &16.

I Jakt SM Senior tävlar klasserna Elit, 50 & 60.

 

Utanför SM genomförs följande:

För de yngre finns "Upp till 13", dvs klass 10.

En "uppvisningstävling" "Klass 70+" för de som är 70 år och äldre, dessa skjuter en påle kortare än ordinarie 60-klass, se Skjutavstånd.
alltså utom tävlan.

"Upp till 13" och "Klass 70" skjuter färre antal mål, 20 eller valfritt

 

Skjutavstånd

Skjutavstånd Jakt 2016

Se SBF Regelbok 35.1.2.1.

 

Antal mål

Ordinarie klasser skjuter 2 x 30 mål, omärkta, under de två tävlingsdagarna.

10-klass och 70-klass skjuter 20 mål, omärkta, och kan tävla lördag och/eller söndag (alltså 2 separata mindre tävlingar som inte ingår i själva Jakt-SM).

 

Tapeter

Då utbudet av de vanliga Jakttapeterna blir färre för varje år, har vi ersatt med andra tavlor, som är möjliga att köpa via Bågar&Pilar eller direkt hos grossisten.

Vi kommer använda de som finns att köpa av de vanliga, se www.bagaropilar.com, samt de som anges som "FITA-ringade" hos www.skyttetjanst.se.
Dock visade det sig att alla var inte ringade på korrekt vis. Därför vi tvingas att komplettera med egna ringar (i rätt storlekar).
Det valet har vi gjort för att vi ska få tillräcklig variation på målen.

Alla måltavlor kommer finnas på uppvärmningsbuttarna, grupperade efter hjärtringsstorlek (7,5, 15, 22,5 resp 30 cm).

Alla tapeter finns publicerade på Stallarholmens facebook i albumet "Jakt SM 2016"

 

Materialkontroll

Den som vill ha sin utrustning kontrollerad kan vända sig till TO.
Stickprovskontroll kommer att ske under tävlingarna.

 

Rotation

Består patrull av blandade skjutstilar och åldersklasser skall rotation ske bland skyttar som skjuter från röd respektive blå påle även på mål med skilda avstånd för de olika skjutstilarna.

 

Patrullchef

Denne är skyldig att tillse, att säkerhets- och tävlingsbestämmelser följs inom patrullen vid skjutning, protokollföring och förflyttning.
Samtliga skyttar har samma skyldighet att kontrollera sina medtävlande med avseende på tävlingsbestämmelsernas efterlevnad.

 

Uppdrag får endast ske mot butt!

Skyttarna får inte motta eller ge hjälp med avståndsbedömning eller lägesangivelse för skjuten pil vare sig inom patrullen eller från utomstående.

 

4min-timer-350 

Tidsbegränsning 4 minuter

Domare som observerar att skytt överskridit tidsbegränsningen 4 minuter skall varna skytten och göra anteckning i dennes skjutprotokoll med angivande av tiden för varningen.

Vid den andra och alla följande varningar skall poäng för aktuellt mål strykas ur skyttens skjutprotokoll.

 

Pils värde

Poäng Jakt

Den tävlande skall hänskjuta frågor om värdet av en pil i tavlan innan pilarna är dragna till de andra tävlande i gruppen. Skytten deltar i röstning om egen pil. Majoriteten av gruppen avgör pilens värde. Om delade meningar råder (50/50) om pilens värde skall den ges det högre värdet.

 

Vid lika poäng - individuellt och lag

  1. Minsta antalet protokollförda pilar
  2. Största antalet 20-poängare
  3. Största antalet 15-poängare första pil
  4. Om fortfarande lika, förklaras skyttarna lika

 

Inte seedade patruller på söndagen, på Jakt-SM samma patruller både dag 1 och 2 (liksom på 3D)

 

Lagskjutning

För lagskjutning gäller separata lag för respektive SM, Juniorer (klass 13 & 16) och Seniorer (klass Elit, 50 & 60)

För SM i Jakt gäller onominerade klubblag om tre skyttar inom samma skjutstil, avstånd, kön och oavsett åldersklass, se Skjutavstånd.
Om en klubb vid en tävling inte kan bilda damlag, får damer ingå i klubbens herrlag.

 

No smoking 

Rökning förbjudet på hela skjutområdet!

 

A2-1 A34-1A19-7

Ta det MYCKET försiktigt när Ni far till och från tävlingsområdets parkering!

Vägen till och från Taxinge är både smal och krokig.

Uppdaterad: 13 SEP 2016 10:16 Skribent: Webmaster

Epost:
This is a mailto link

 

Facebook Evenemang

 

 

bagskytten-logga

Utkommer med 10 nr per år
(ej jan & aug).
Prenumerera på Bågskytten genom att sätta in 300 kronor PG 37 90 05-2