Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Viktig information för Fält SM 2022


Klädsel

Godkänd tävlingsklädsel är obligatorisk! Ska följa SBF:s regler.

Regelboken 20.3.2

 

Namn/Nr-lapp ska bäras väl synligt!

Deltagare som inte önskar att bära aktuell arrangörs sponsorlogga, medges friköp från sponsorlogga för 500 kronor. Betalas innan tävlingsstart.

Regelboken 24.1.3

 

Klasser

I Fält SM tävlar klasserna Elit, 50 & 60:

 
Påle  C R B L T
Röd Elit, 50 Elit      
Blå 60 50, 60 Elit    
Svart     50, 60 Elit Elit
SvartVit       50, 60 50, 60

Regelboken 4.5.3

 

Skjutavstånd

Skjutavstånd Fält

Regelboken 9.1

 

Antal mål

Alla klasser skjuter 24 omärkta mål + 24 märkta mål under de två tävlingsdagarna.

Alla klasser skjuter 3 pilar per mål.

 
Banorna skjuts i följande ordning:
Omgång Klasser Lördag Söndag
1   Gul Blå
2   Blå Gul

 

 

Tidsbegränsning 3 minuter

Domare som observerar att skytt överskridit tidsbegränsningen 3 minuter skall varna skytten och göra anteckning i dennes skjutprotokoll med angivande av tiden för varningen.

Regelboken WA 24.8

 

Materialkontroll

Den som vill ha sin utrustning kontrollerad kan vända sig till TO.
Stickprovskontroll kommer att ske under tävlingarna.

 

Patrullchef

Denne är skyldig att tillse, att säkerhets- och tävlingsbestämmelser följs inom patrullen vid skjutning, protokollföring och förflyttning.
Samtliga skyttar har samma skyldighet att kontrollera sina medtävlande med avseende på tävlingsbestämmelsernas efterlevnad.

Regelboken 24.2.2

 

Rotation

Består patrull av blandade skjutstilar och åldersklasser skall rotation ske bland skyttar som skjuter från röd respektive blå påle även på mål med skilda avstånd för de olika skjutstilarna.

Regelboken 24.2.1.2

 

Uppdrag får endast ske mot mål!

Skyttarna får heller inte motta eller ge hjälp med avståndsbedömning eller lägesangivelse för skjuten pil vare sig inom patrullen eller från utomstående.

 

Pils värde

Den tävlande skall hänskjuta frågor om värdet av en pil i tavlan innan pilarna är dragna till de andra tävlande i gruppen. Skytten deltar i röstning om egen pil. Majoriteten av gruppen avgör pilens värde. Om delade meningar råder (50/50) om pilens värde skall den ges det högre värdet.

 

Vid lika poäng - individuellt och lag

  1. Största antalet 6-poängare
  2. Största antalet 5-poängare
  3. Om fortfarande lika, förklaras skyttarna lika

Regelboken 25.7

 

Seedade patruller på söndagen.

 

Lagskjutning

För Fält SM  gäller onominerade klubblag om tre skyttar inom samma skjutstil, avstånd och oavsett kön och åldersklass, se Skjutavstånd.

Regelboken 4.1.7

 

No smoking 

Rökning förbjudet på hela skjutområdet!

 

A2-1 A34-1

A19-7

Ta det MYCKET försiktigt när Ni åker genom Stallarholmen!

Uppdaterad: 07 JUN 2022 21:40 Skribent: Webmaster

This is a mailto link

 

Bingolotto

Stöd föreningen genom att skaffa Bingolotter här!

Postadress:
Stallarholmens BK - Bågskytte
Åhlund, Strängnäsvägen 12
64561 Stallarholmen

Kontakt:
Tel: 0705949881
E-post: info@stallarholmensb...

Se all info