Hoppa till sidans innehåll

Viktig information för Fält SM 2020


Klädsel

Godkänd tävlingsklädsel är obligatorisk! Ska följa SBF:s regler.

Regelboken 3.3 -> 20.3.2

 

Namn/Nr-lapp ska bäras väl synligt!

Deltagare som inte önskar att bära aktuell arrangörs sponsorlogga, medges friköp från sponsorlogga för 500 kronor. Betalas innan tävlingsstart.

Regelboken 24.3

 

Klasser

I Fält SM tävlar klasserna Elit, 50 & 60:

 
Påle  C R B L I
Röd Elit, 50        
Blå 60 Elit Elit Elit Elit
Svart   50, 60 50, 60 50, 60 50, 60

Regelboken 9.1

 

Skjutavstånd

Skjutavstånd 3D SM 2017

Regelboken 9.1

 

Antal mål

Alla klasser skjuter 24 omärkta mål per dag under de två tävlingsdagarna.

Alla klasser skjuter 2 pilar per mål.

 
Banorna skjuts i följande ordning:
Omgång Klasser Lördag Söndag
1 CE, C50 Gul Blå
2 BE, LE, IE Blå Röd
3 R, B50-60, L50-60, I50-60, C60 Röd Gul

 

 

Tidsbegränsning 90 sekunder

Domare som observerar att skytt överskridit tidsbegränsningen 90 sekunder skall varna skytten och göra anteckning i dennes skjutprotokoll med angivande av tiden för varningen.

Vid andra och alla följande varningar skall pilen med högsta poäng för aktuellt mål strykas ur skyttens skjutprotokoll.

Regelboken 24.5

 

Materialkontroll

Den som vill ha sin utrustning kontrollerad kan vända sig till TO.
Stickprovskontroll kommer att ske under tävlingarna.

 

Patrullchef

Denne är skyldig att tillse, att säkerhets- och tävlingsbestämmelser följs inom patrullen vid skjutning, protokollföring och förflyttning.
Samtliga skyttar har samma skyldighet att kontrollera sina medtävlande med avseende på tävlingsbestämmelsernas efterlevnad.

Regelboken 26.2

 

Rotation

Består patrull av blandade skjutstilar och åldersklasser skall rotation ske bland skyttar som skjuter från röd respektive blå påle även på mål med skilda avstånd för de olika skjutstilarna.

Regelboken 26.1.2

 

Uppdrag får endast ske mot mål!

Skyttarna får heller inte motta eller ge hjälp med avståndsbedömning eller lägesangivelse för skjuten pil vare sig inom patrullen eller från utomstående.

Regelboken 23.4

 

Pils värde

Den tävlande skall hänskjuta frågor om värdet av en pil i tavlan innan pilarna är dragna till de andra tävlande i gruppen. Skytten deltar i röstning om egen pil. Majoriteten av gruppen avgör pilens värde. Om delade meningar råder (50/50) om pilens värde skall den ges det högre värdet.

Regelboken 9.2.2:

Poängzoner:
Ett mål har fyra poängzoner (11, 10, 8 och 5).
En pil som berör delningslinjen mellan två poängzoner skall ges poäng efter den högre zonen.
• 11 poäng den lilla cirkeln i mitten av 10-ringen (ungefär 25% av 10-ringen).
• 10 poäng den större cirkeln inom det vitala området.
• 8 poäng det vitala området utanför 10-ringen.
• 5 poäng resten av målets kropp.
• En träff i horn eller hov som inte berör ett område med kroppsfärg, en kantstuds eller varje annan miss markeras som miss (M). En träff i stjärt eller vinge på fågelmål ger poäng. En pil som går genom ett horn eller hov men som berör en poängzon ges poäng efter var den berör poängzonen. En pil som går genom ett horn eller en hov men som inte berör en poängzon är en miss.

 

Vid lika poäng - individuellt och lag

  1. Största antalet 11-poängare
  2. Största antalet 10-poängare
  3. Om fortfarande lika, förklaras skyttarna lika

Regelboken 27.3.1

 

Inte seedade patruller på söndagen.

 

Lagskjutning

För 3D SM  gäller onominerade klubblag om tre skyttar inom samma skjutstil, avstånd, kön och oavsett åldersklass, se Skjutavstånd.
Om en klubb vid en tävling inte kan bilda damlag, får damer ingå i klubbens herrlag.

Regelboken 23.8 -> 4.1.7

 

No smoking 

Rökning förbjudet på hela skjutområdet!

 

A2-1 A34-1

A19-7

Ta det MYCKET försiktigt när Ni åker till och från tävlingsområdets parkering!

Uppdaterad: 15 AUG 2017 16:59 Skribent: Webmaster

 

epost:
This is a mailto link

 

Bingolotto

Stöd föreningen genom att skaffa Bingolotter här!